تامین خدمه و پرسنل متخصص دریایی  

تأمین نیروی متخصص دریانوردی، ارتقاء سطح ایمنی شناورها با تربیت نیروهای قدرتمند و شایسته، انجام عملیات مربوط به تخصیص نیرو به کشتی، الحاق و پیاده کردن و کنترل مدارک دریانوردی، انجام کلیه مراحل جذب نیروی انسانی و مدیریت کارکنان اعزام شده به شناورهای تحت مدیریت، فراهم کردن امکانات حضور جوانان علاقمند و حائز شرایط در بازار کار دریایی، شناسایی توانمندی‌های موجود برای تأمین نیروی دریانورد، برنامه‌ریزی جهت اعزام نیروها به مراکز آموزشی، جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات منظم و با کیفیت