تامین قطعات و تجهیزات و تعمیر ماشین‌آلات  

گروه تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات بعنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دریا پیکر سیراف ایجاد شده است که ماموریت آن انجام امور نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات شناورها و ارائه خدمات به سایر شرکت‌ها می‌باشد. با توجه به نقش موثر نگهداری در کاهش تعمیرات و هزینه‌های وابسته به آن، گروه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین‌آلات ماموریت دارد با استفاده از الگوهای علمی و توصیه شده از سوی سازندگان ماشین‌آلات، نگهداری تجهیزات را به گونه ای انجام دهد که عامل افزایش هزینه‌ها در بخش تعمیرات نشود. کلیه فعالیت‌ها با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، ابزارآلات تخصصی و مناسب، مواد و قطعات استاندارد و شیوه‌های اصولی صورت می‌گیرد که برای کنترل دقیق‌تر آنها از نرم افزار تخصصی تعمیر و نگهداری استفاده می‌شود.

برنامه‌هاى گروه نگهدارى و تعمیرات تجهیزات و ماشین‌آلات:

- انجام بازدید رایگان مطابق برنامه تعمیر و نگهدارى مختص تجهیز و گزارش موارد احتمالى به کارفرما
- ثبت کلیه اطلاعات تجهیز در سیستم مکانیزه
- راه اندازى سیستم مکانیزه تعمیر و نگهدارى در محل فعالیت به درخواست کارفرما
- انجام خدمات نگهدارى و تعمیرات در محل کارفرما
- تامین قطعات یدکى اصلى با قیمت مناسب با نظارت کارفرما و ارائه فاکتور رسمی
- گارانتى کلیه خدمات در بخش تعمیرات اساسی
- آماده سازى تجهیز براى بازدید بازرسین رده‌بندی و بندر
- بررسى تجهیزات فرسوده و متوقف و برآورد هزینه بازسازی
- بازسازى کامل تجهیزات فرسوده در محل کارفرما و یا تعمیرگاه